Innførte katolsk kongedøme med Olav som helgen

Olav den hellige regnes som den som fikk innført den katolske kirkens lære som statsreligion i Norge.

Katolisismen er attende i Norge med Stiklestad som eit senter.

Katolisismen er attende i Norge med Stiklestad som eit senter.

Om lag 1023 ble det avholdt et kirkemøte på Moster, der kristenretten ble vedtatt. Vedtaket knyttet kirken til kongen, som en statskirke.

Loven ble imidlertid ikke gjeldende før den ble vedtatt på tingene rundt i landet. Nøyaktig når de ulike tingene vedtok loven vet vi ikke. Vi ser også at vedtakene avvek en del fra landsdel til landsdel.

Loven slik den ble vedtatt på Gulating begynte slik: «Det første i vår lov er at vi skal bøye oss mot aust og be til Kvite Krist om godt år og fred, at vi må halde landet vårt bygd og drotten vår ved helse. Han være vår ven og vi hans vener og Gud være ven åt oss alle.»

Kjelde: Wikipedia
Kristningen av Norge:

Det er mogeleg at Kong Olav var blitt ein kristen i dagane før han døydde, og at namnet hans seinare vart misbrukt av kyrkjemakta. Det får vi la stå ope.

Det er verd å merka seg at norske vikingar hadde suveren sjømakt alt på 800-talet. Brotsverka nordmennene stod bak vart gjennomførte frå Irland i Vest til langt inn på elevene i Russland.

Dei norske røvartoktene tek ikkje slutt før den norske borgarkrigen starta i 1130 A.D.

Vikingane røva, drap og dreiv med slavehandel langs dei fleste sjøvegane i Europa.

Vikingane drap, røva og valdtok. Nordmennene dreiv også med slavehandel langs dei fleste sjøvegane i Europa.

About ivarfjeld

Born in Bergen, Norway in 1965
This entry was posted in Kristnigen av Norge and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s