Norsk borgerkrig i 110 år og katolsk enevelde

I første halvdel av en 110 år lang borgerkrig, blir Nidaros satt opp som katolsk bispesete for kongerike Norge, inkludert Shetland, Orkenøyne og hebridene i Skotland. 

Olav den Helliige var en katolsk helgen, brukt til å innføre Pavedømme i Norge.

Olav den Helliige var en katolsk helgen, brukt til å innføre Pavedømme i Norge. Her er helgenen på veggen i Nidarosdomen.

Et land blir ikke “kristnet” med sverd. Ekte overgivelse til Jesus Messias skjer alltid i den Hellige ånds kraft. Kjœrlighet vinner over mørke og hat.

Etter den påståtte kristningen av Norge i 1030 A.D, kommer det nedganstider i landet. Etter 1100 A.D, deltar Norske konger og høvdinger i korsferder for å sikre Paven sitt nye kongedøme i Jerusalem. Nordmenn blir delaktig i  folkemord mot Jøder og bibeltro kristne.

Kong Sigurd Jorsalfar’s reise til Jerusalem tok hele tre år. Fra 1108 til 1111. Krigsflåten besto av 60 langskip med anslagsvis 100 mann ombord i hvert av dem. En styrke på hele 6.000 mann reiste ut fra Bergen høsten 1108.

Fruktene lar ikke vente på seg. Og i fra 1130 til 1240 er Norge preget av vold og lovløshet.

I 1153 blir det katolske eneveldet innført, med opprettingen av et norsk katolsk bispeste i Nidaros.

Theodoricus monachus (hans egentlig navn var sannsynligvis Tjodrek eller Tore) var en norsk benediktinermunk i Nidarholm kloster på siste halvdel av 1100-tallet. Detaljene om hans liv er ukjente.

Theodoricus skrev en historie på latin om Norges konger kalt Historien om de gamle norske kongene (Historia de Antiquitate Regum Norwagiensium) en gang mellom 1177 og 1188. Verket dekker den norske historien fra kongedømmet til Harald Hårfagre til Sigurd Jorsalfare som dør i 1130.

Det vil si at han stopper sin fortelling rett før borgerkrigene begynner i Norge. Theodoricus slår fast at han betrakter det som

«fullstendig uverdig å gi videre til etterslekten minnet om alle de forbrytelser, drap, falske eder, frendemord, krenkelser av hellige steder, gudsbespottelser, plyndringen ikke bare av prestene som hele folket, kvinnerov og andre udåder – for mange til å regnes opp her – som da fant sted» som fulgte kong Sigurds død.

Å hevde at Norge nå er blitt et kristent land, faller på sin egen urimelighet.

Kilde: Wikipedia.org, Theodoricus Monachus

About ivarfjeld

Born in Bergen, Norway in 1965
This entry was posted in Kristnigen av Norge and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s