Fotavtrykket ved Inverness i Skotland

Oppe på ein åskam i bygda Knockfarrel ved Inverness i Skotland er det eit fotavtrykk.

Fotavtrykket i nord-Skotland er godt synleg frå lufta.

Fotavtrykket i nord-Skotland er godt synleg frå lufta.

Dette fotavtrykket er svœrt likt likande fotavtrykk arkeologane har funne ved Gilgal i Samaria i Israel.Knock

Josva ville at Gud skulle sjå ned frå himmelen, og velsigne landet som Israelfolket inntok. Hebrearguden  hadde lova å velsigne landet der Josva sette sin fot.

Dersom Keltarane er av Israelsœtt kjende dei til dette. Då dei slo seg ned i nord-Skotland lagde dei eit fotavtrykk oppe på et høgdedrag ved Knockfarrel, og lagde ein offerplass med eit alter.

Eit tilsvarande fotavtrykk funne i fjellene i Samaria i Israel.

Eit tilsvarande fotavtrykk funne i fjellene i Samaria i Israel.

The footprint on the hill near Rosmarkie in Scotland.

The footprint on the hill near Rosmarkie in Scotland.

 

 

About ivarfjeld

Born in Bergen, Norway in 1965
This entry was posted in Skotland and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s