Keltarane i Irland kom til Europa frå aust

Det keltiske språket finn ein i dag berre heilt vest i Europa, i randa mot Atlanterhavet.

Berre i dei mørkegrønne områdene finn ein i dag det keltiske språket "Gailic".

Berre i dei mørkegrønne områdene finn ein i dag det keltiske språket “Gailic”. Keltaraen budde også i dei lysegrøne områdene kring 200 .B.C.

Keltarane kalla seg Kaledonarar. Dei kom frå aust i folkevandringstida. I dag finn du restane av språlet deira “Gailic” i ytterranda av Europa, i Gallia i Frankrike, i randa av Wales, Irland og i nord-Skotland.

I første Mosebok 11: 31 står det om “Chaldeans”, eller på norsk: “Kaldea”.  Det var dette området patriarken Abram kom frå.

På dei ytre Hebridane snakkar framleis meir enn halvparten av folke Gailic.

På dei ytre Hebridane snakkar framleis meir enn halvparten av folket Gailic.  Jo lysare blott, jo lågare del av folket snakkar keltarspråket.

Dersom Keltarane er av Israelsœttene, vil dei ha minne om utgongen frå Egypt, Josvateiknet og eksilet i Assyria.  Det er mange sider ved keltarane sin kultur og religiøse overbevisning som har fellestrekk med Judaismen i gamle Israel.

As late as 600 A.D, there were people in France who spoke the language of Assyria.

Stokes,
“Ireland and the Celtic Church”
Side. 173

Kaledonarane, eller “piktarane” vart kristna av ein apostel kring 560 A.D.  Apostelen Columcille (Colomba) feira påsken i Passover veka, fulgte den Jødiske kalenderen, og starta helgekvila på fredagskvelden. Den Jødiske Sabbaten.

Skriven av Ivar Fjeld

About ivarfjeld

Born in Bergen, Norway in 1965
This entry was posted in Keltarane and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s