Apostelen Colmcille feira den Jødiske passover

Irske Colmcille feira oppstandinga til Jesus Messias i den Jødiske passover veka. Men vart seinare framstilt av Roma som “St.Columba”, ein katolsk helgen.

Ein Irsk apostel som fulgte den Jødiske kallender.

Ein Irsk apostel som fulgte den Jødiske kallender.

Apostelen Colmcille (Columba) delte evangeliet ved Piktarkongen Beidei den første. Møtet mellom dei fann stad kring 560 A.D. Det vart starten på ei stor vekkjing i Nord-Skotland, og kristninga av Kaledonarane, eller “piktarane”.

Colmcille arbeide ut frå eit apostelsete på øya Iona i dei indre Hebridane.

Seinare gjore den katolske kyrkja denne apostelen om til “sin helgen”. Trass i at den Keltiske kyrkja var heilt uavhengig av Roma. Først etter Synoden i Whitby i 633 A.D, valde delar av det keltiske presteskapet å underleggje seg pavemakta, og den keltiske kristne rørsla vart splitta.

Colmcille var ikkje ein mann som lydde Paven i Roma. Mellom anna feira Iren Passover i tråd med den Jødiske kalenderen, og starta helgekvila om fredagskveldane. Den Jødiske Sabatten.

Mange kristne keltarar kjempa for sitt syn fram til det katolske einevelde festa grepet kring 1.100 A.D.

I eit bvev til Pave Gregor CXXVII forsvarer den Irske apostelen sitt påskesyn, som rådde blant dei pietistiske og lekmannsstyrte Keltiske kristne på denne tida.

Den store Påske-kontroversen danna grunnlaget for ei kløyving blant keltiske kristne. Her er det som står på wikipedia.

De første kristne hadde sannsynligvis opprinnelig feiret påske samtidig med den jødiske Passover som ble holdt på den fjortende dagen i den første lunar måneden i det jødiske året, kalles Nisan, dagen for korsfestelsen ifølge John 19: 14

Kjelde: Wikipedia

Meir om Colmcille sitt brev til Paven. Kjelde:  Celticchristianity.

About ivarfjeld

Born in Bergen, Norway in 1965
This entry was posted in Piktarane and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s