Norsk kontakt med kristne piktere på 600-tallet

Bønder utvandret fra Rogaland og Agder møtte kristne piktere på Orkenøyene på 600-talet.

Vikingane prøvde å ødelegge "The book of Kells".

Vikingane prøvde å ødelegge “The book of Kells”, den første keltiske Bibel.

Fra 600-tallet begynte norske bønder utvandring fra Rogaland og Agder til de nærmeste øyene i Vesterhavet, Orknøyene og Hjaltland.

Disse øyene hadde lenge vært bebygd da nordmennene kom dit, av piktere, et muligens keltisk folk som også bodde på “fastlandet” Skottland.

Den norske landnåmet  (landvinning, eller okupasjon) førte til at den eldre befolkningen ble borte, enten fordi de var få og dro seg tilbake til frender i Skottland, eller fordi de ble gjort til treller. De fleste stedsnavnene på øyene er i dag av gammelnorsk opphav.

Kilde: Wikipedia

De første nordmenne som kom til Piktland kom dit under den store Piktiske vekkelsen, som started i 560 A.D. Det er rimelig å dro at mange nordmenn fikk høre evangeliet, og ble frelst. Noen tok ganske sikkert de gode nyhetene med seg tilbake til Norge.

Derfor finner vi spor av kristendom på norsk jord alt på 800 talet. Mer enn 200 år før den offesielle “kristningen” av Norge som fant sted på Moster.

Det var angrep fra vikingene som ødela Pikterene sitt samfunn og kultur. De kristne i området må ha oppfattet Vikingene som datidens terrorister, og mange Keltiske kristne døde som martyrer. Andre ble tatt til fange og solgt som slaver, så langt øst som i Miklagard (Istanbul).

Vikingene angrep det kristne apostelsetet på Lindisfarne på østkysten av England i 793 A.D.  Då Vikingene angrep klosteret på Iona på de indre Hebridene to år senere, måtte munkene rømme til Irland med “The book of Kells”. Det var en keltisk oversettelse av Bibelen. Mer enn 800 år før Reformasjonen startet arbeidet med å lage den første Irske bibelen.

About ivarfjeld

Born in Bergen, Norway in 1965
This entry was posted in Piktarane and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s