Norsk “tvangskristning” av Orkenøyene

I 995 A.D ble alle på Orkenøyene truet med mordbrann, om de ikke lot seg “kristne”.

Olav Tryggvason oppførte seg som en katolsk konge, da han tvangskristnet Orkenøyene.

Olav Tryggvason oppførte seg som en katolsk konge, da han tvangskristnet Orkenøyene. Lokalbefolkningen ble truet med mordbrann.

Orkenøysagaen beskiver hvordan Orkenøynene ble “kristnet” av en norsk “Kristen” vikingekonge. Olav Tryggvason brukte sverdet. Han truet med å drepe den regjerende Jarlen, og brenne ned alle bosetningene på Orkenøyene, om Jarlen ikke lot seg døpe.

Delar av Skotland var under norsk inflytelse eller Kongemakt i meir enn 500 år.

Store delar av Skotland var under norsk innflytelse eller Kongemakt i meir enn 500 år.

Her er det som står skrevet i Orkenøysagaen:

Olaf Tryggvi sønn var fire år i krigføring i de vestlige land siden han hadde kommet fra Vindland — landet av wends — før han lot seg døpe på Scilly øyene. Derfra drog han til England — les Irland — og fikk Gyda til kone, datter av irske kongen Kvaran.

Etter å ha bodd en stund i Dublin, til de dagene da jarl Hacon sendte Thorir den sutrete for å lokke ham derfra. Olaf seilte fra vest med fire skip og kom først til Orknøyene. Der møtte han jarl Sigurd i Osmunds vœ i Sør Rognvaldsey med tre skip, og han var klar for krigføring.

Kong Olav lot jarlen bli kalt ombord, og sa at han ønsket å snakke med ham:

«Det er min vilje at du lar deg døpe til liks med alle folk som tjener deg. Ellers skal du dø her umidelbart, og jeg vil dra over alle øyene med ild og flamme”.

Da jarlen så hvilken skårfeste han var kommet i, overgav han seg i kongens makt. Kongen lot ham bli døpt, og tok som gissel hans sønn som het Hound eller Whelp. Kongen lot ham bli døpt i navnet til Hlodvir. Så ble alle på Orknøyene kristnet.

(slutt).

Denne formen for “kristning” minner mye om hvordan katolikkene gikk fram i mellomalderen i Europa, og ute i de hœrtatte Spanske og Portugisiske koloniene. Menneske ble truet til å akseptere “troen”.  Landområder som ble vunnet med militœr makt, ble først underlagt den katolsk troende kongen. Så ble det opprettet et katolsk bispesete.

I 1153 A.D ble både Shetland, Orkenøyene og Hebridene innlemmet i det nye katolske bispesete i Nidaros.

Skrevet av Ivar Fjeld

About ivarfjeld

Born in Bergen, Norway in 1965
This entry was posted in Orkenyane, Vestlandet and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s