Norsk borgerkrig i 110 år og katolsk enevelde

I første halvdel av en 110 år lang borgerkrig, blir Nidaros satt opp som katolsk bispesete for kongerike Norge, inkludert Shetland, Orkenøyne og hebridene i Skotland. 

Olav den Helliige var en katolsk helgen, brukt til å innføre Pavedømme i Norge.

Olav den Helliige var en katolsk helgen, brukt til å innføre Pavedømme i Norge. Her er helgenen på veggen i Nidarosdomen.

Et land blir ikke “kristnet” med sverd. Ekte overgivelse til Jesus Messias skjer alltid i den Hellige ånds kraft. Kjœrlighet vinner over mørke og hat.

Etter den påståtte kristningen av Norge i 1030 A.D, kommer det nedganstider i landet. Etter 1100 A.D, deltar Norske konger og høvdinger i korsferder for å sikre Paven sitt nye kongedøme i Jerusalem. Nordmenn blir delaktig i  folkemord mot Jøder og bibeltro kristne.

Kong Sigurd Jorsalfar’s reise til Jerusalem tok hele tre år. Fra 1108 til 1111. Krigsflåten besto av 60 langskip med anslagsvis 100 mann ombord i hvert av dem. En styrke på hele 6.000 mann reiste ut fra Bergen høsten 1108.

Fruktene lar ikke vente på seg. Og i fra 1130 til 1240 er Norge preget av vold og lovløshet.

I 1153 blir det katolske eneveldet innført, med opprettingen av et norsk katolsk bispeste i Nidaros.

Theodoricus monachus (hans egentlig navn var sannsynligvis Tjodrek eller Tore) var en norsk benediktinermunk i Nidarholm kloster på siste halvdel av 1100-tallet. Detaljene om hans liv er ukjente.

Theodoricus skrev en historie på latin om Norges konger kalt Historien om de gamle norske kongene (Historia de Antiquitate Regum Norwagiensium) en gang mellom 1177 og 1188. Verket dekker den norske historien fra kongedømmet til Harald Hårfagre til Sigurd Jorsalfare som dør i 1130.

Det vil si at han stopper sin fortelling rett før borgerkrigene begynner i Norge. Theodoricus slår fast at han betrakter det som

«fullstendig uverdig å gi videre til etterslekten minnet om alle de forbrytelser, drap, falske eder, frendemord, krenkelser av hellige steder, gudsbespottelser, plyndringen ikke bare av prestene som hele folket, kvinnerov og andre udåder – for mange til å regnes opp her – som da fant sted» som fulgte kong Sigurds død.

Å hevde at Norge nå er blitt et kristent land, faller på sin egen urimelighet.

Kilde: Wikipedia.org, Theodoricus Monachus

Posted in Kristnigen av Norge | Tagged , , | Leave a comment

Innførte katolsk kongedøme med Olav som helgen

Olav den hellige regnes som den som fikk innført den katolske kirkens lære som statsreligion i Norge.

Katolisismen er attende i Norge med Stiklestad som eit senter.

Katolisismen er attende i Norge med Stiklestad som eit senter.

Om lag 1023 ble det avholdt et kirkemøte på Moster, der kristenretten ble vedtatt. Vedtaket knyttet kirken til kongen, som en statskirke.

Loven ble imidlertid ikke gjeldende før den ble vedtatt på tingene rundt i landet. Nøyaktig når de ulike tingene vedtok loven vet vi ikke. Vi ser også at vedtakene avvek en del fra landsdel til landsdel.

Loven slik den ble vedtatt på Gulating begynte slik: «Det første i vår lov er at vi skal bøye oss mot aust og be til Kvite Krist om godt år og fred, at vi må halde landet vårt bygd og drotten vår ved helse. Han være vår ven og vi hans vener og Gud være ven åt oss alle.»

Kjelde: Wikipedia
Kristningen av Norge:

Det er mogeleg at Kong Olav var blitt ein kristen i dagane før han døydde, og at namnet hans seinare vart misbrukt av kyrkjemakta. Det får vi la stå ope.

Det er verd å merka seg at norske vikingar hadde suveren sjømakt alt på 800-talet. Brotsverka nordmennene stod bak vart gjennomførte frå Irland i Vest til langt inn på elevene i Russland.

Dei norske røvartoktene tek ikkje slutt før den norske borgarkrigen starta i 1130 A.D.

Vikingane røva, drap og dreiv med slavehandel langs dei fleste sjøvegane i Europa.

Vikingane drap, røva og valdtok. Nordmennene dreiv også med slavehandel langs dei fleste sjøvegane i Europa.

Posted in Kristnigen av Norge | Tagged , | Leave a comment