Keltarane fekk banesår i slaget ved Florvåg

2.500 men vart drepene i slaget ved Florvåg i 3.april 1194. Det var slutten på Orkenøyane og Shetland sitt styre i Bergen og Hordaland.

Keltarane tapte slaget ved Florvåg på Askøy ved Bergen.

Keltarane tapte slaget ved Florvåg på Askøy ved Bergen.

Det er ikkje mange som minnest at ein opprørsflåte frå Orkenøyane og Shetland styrte i Bergensregionen i året 1193. Dei vart kalla Øysjaggane, og kom for å sloss for Sigurd Magnusson sin rett til å vere konge i Norge.

Øysjeggane sitt korte styre i Bergen og omegen opna opp for massedrap av støttespelarane deira, då opprørarane sin flåte vart øydelagt av Kong Sverre.

Det er sju år mellom dette store slaget og Kong Sverre sin død i Bergen i 1202 A.D.   Det er borgarkrig i landet, og blodet flaut.

I etterkant av avgjerande militœre slag, kjem det ofte uttreinskingar av støttespelarane til dei som tapte.

Det kan i desse tidene ha vore mange hordar og strilar som støtta frendane sine vest i havet. At mange strilar sloss saman med Øysjeggane. I valget mellom to onder: Keltiske kristne på det ytre vestland kan ha tatt parti med dei som ville at Norge skulle styrast frå Orkenøyane, og høvdingar som hadde tette band til Sigurd Magnusson.

Advertisements
Posted in Keltarane | Tagged , , | Leave a comment

Fotavtrykket ved Inverness i Skotland

Oppe på ein åskam i bygda Knockfarrel ved Inverness i Skotland er det eit fotavtrykk.

Fotavtrykket i nord-Skotland er godt synleg frå lufta.

Fotavtrykket i nord-Skotland er godt synleg frå lufta.

Dette fotavtrykket er svœrt likt likande fotavtrykk arkeologane har funne ved Gilgal i Samaria i Israel.Knock

Josva ville at Gud skulle sjå ned frå himmelen, og velsigne landet som Israelfolket inntok. Hebrearguden  hadde lova å velsigne landet der Josva sette sin fot.

Dersom Keltarane er av Israelsœtt kjende dei til dette. Då dei slo seg ned i nord-Skotland lagde dei eit fotavtrykk oppe på et høgdedrag ved Knockfarrel, og lagde ein offerplass med eit alter.

Eit tilsvarande fotavtrykk funne i fjellene i Samaria i Israel.

Eit tilsvarande fotavtrykk funne i fjellene i Samaria i Israel.

The footprint on the hill near Rosmarkie in Scotland.

The footprint on the hill near Rosmarkie in Scotland.

 

 

Posted in Skotland | Tagged | Leave a comment

Keltarane i Irland kom til Europa frå aust

Det keltiske språket finn ein i dag berre heilt vest i Europa, i randa mot Atlanterhavet.

Berre i dei mørkegrønne områdene finn ein i dag det keltiske språket "Gailic".

Berre i dei mørkegrønne områdene finn ein i dag det keltiske språket “Gailic”. Keltaraen budde også i dei lysegrøne områdene kring 200 .B.C.

Keltarane kalla seg Kaledonarar. Dei kom frå aust i folkevandringstida. I dag finn du restane av språlet deira “Gailic” i ytterranda av Europa, i Gallia i Frankrike, i randa av Wales, Irland og i nord-Skotland.

I første Mosebok 11: 31 står det om “Chaldeans”, eller på norsk: “Kaldea”.  Det var dette området patriarken Abram kom frå.

På dei ytre Hebridane snakkar framleis meir enn halvparten av folke Gailic.

På dei ytre Hebridane snakkar framleis meir enn halvparten av folket Gailic.  Jo lysare blott, jo lågare del av folket snakkar keltarspråket.

Dersom Keltarane er av Israelsœttene, vil dei ha minne om utgongen frå Egypt, Josvateiknet og eksilet i Assyria.  Det er mange sider ved keltarane sin kultur og religiøse overbevisning som har fellestrekk med Judaismen i gamle Israel.

As late as 600 A.D, there were people in France who spoke the language of Assyria.

Stokes,
“Ireland and the Celtic Church”
Side. 173

Kaledonarane, eller “piktarane” vart kristna av ein apostel kring 560 A.D.  Apostelen Columcille (Colomba) feira påsken i Passover veka, fulgte den Jødiske kalenderen, og starta helgekvila på fredagskvelden. Den Jødiske Sabbaten.

Skriven av Ivar Fjeld

Posted in Keltarane | Tagged , , | Leave a comment

Norsk borgerkrig i 110 år og katolsk enevelde

I første halvdel av en 110 år lang borgerkrig, blir Nidaros satt opp som katolsk bispesete for kongerike Norge, inkludert Shetland, Orkenøyne og hebridene i Skotland. 

Olav den Helliige var en katolsk helgen, brukt til å innføre Pavedømme i Norge.

Olav den Helliige var en katolsk helgen, brukt til å innføre Pavedømme i Norge. Her er helgenen på veggen i Nidarosdomen.

Et land blir ikke “kristnet” med sverd. Ekte overgivelse til Jesus Messias skjer alltid i den Hellige ånds kraft. Kjœrlighet vinner over mørke og hat.

Etter den påståtte kristningen av Norge i 1030 A.D, kommer det nedganstider i landet. Etter 1100 A.D, deltar Norske konger og høvdinger i korsferder for å sikre Paven sitt nye kongedøme i Jerusalem. Nordmenn blir delaktig i  folkemord mot Jøder og bibeltro kristne.

Kong Sigurd Jorsalfar’s reise til Jerusalem tok hele tre år. Fra 1108 til 1111. Krigsflåten besto av 60 langskip med anslagsvis 100 mann ombord i hvert av dem. En styrke på hele 6.000 mann reiste ut fra Bergen høsten 1108.

Fruktene lar ikke vente på seg. Og i fra 1130 til 1240 er Norge preget av vold og lovløshet.

I 1153 blir det katolske eneveldet innført, med opprettingen av et norsk katolsk bispeste i Nidaros.

Theodoricus monachus (hans egentlig navn var sannsynligvis Tjodrek eller Tore) var en norsk benediktinermunk i Nidarholm kloster på siste halvdel av 1100-tallet. Detaljene om hans liv er ukjente.

Theodoricus skrev en historie på latin om Norges konger kalt Historien om de gamle norske kongene (Historia de Antiquitate Regum Norwagiensium) en gang mellom 1177 og 1188. Verket dekker den norske historien fra kongedømmet til Harald Hårfagre til Sigurd Jorsalfare som dør i 1130.

Det vil si at han stopper sin fortelling rett før borgerkrigene begynner i Norge. Theodoricus slår fast at han betrakter det som

«fullstendig uverdig å gi videre til etterslekten minnet om alle de forbrytelser, drap, falske eder, frendemord, krenkelser av hellige steder, gudsbespottelser, plyndringen ikke bare av prestene som hele folket, kvinnerov og andre udåder – for mange til å regnes opp her – som da fant sted» som fulgte kong Sigurds død.

Å hevde at Norge nå er blitt et kristent land, faller på sin egen urimelighet.

Kilde: Wikipedia.org, Theodoricus Monachus

Posted in Kristnigen av Norge | Tagged , , | Leave a comment

Innførte katolsk kongedøme med Olav som helgen

Olav den hellige regnes som den som fikk innført den katolske kirkens lære som statsreligion i Norge.

Katolisismen er attende i Norge med Stiklestad som eit senter.

Katolisismen er attende i Norge med Stiklestad som eit senter.

Om lag 1023 ble det avholdt et kirkemøte på Moster, der kristenretten ble vedtatt. Vedtaket knyttet kirken til kongen, som en statskirke.

Loven ble imidlertid ikke gjeldende før den ble vedtatt på tingene rundt i landet. Nøyaktig når de ulike tingene vedtok loven vet vi ikke. Vi ser også at vedtakene avvek en del fra landsdel til landsdel.

Loven slik den ble vedtatt på Gulating begynte slik: «Det første i vår lov er at vi skal bøye oss mot aust og be til Kvite Krist om godt år og fred, at vi må halde landet vårt bygd og drotten vår ved helse. Han være vår ven og vi hans vener og Gud være ven åt oss alle.»

Kjelde: Wikipedia
Kristningen av Norge:

Det er mogeleg at Kong Olav var blitt ein kristen i dagane før han døydde, og at namnet hans seinare vart misbrukt av kyrkjemakta. Det får vi la stå ope.

Det er verd å merka seg at norske vikingar hadde suveren sjømakt alt på 800-talet. Brotsverka nordmennene stod bak vart gjennomførte frå Irland i Vest til langt inn på elevene i Russland.

Dei norske røvartoktene tek ikkje slutt før den norske borgarkrigen starta i 1130 A.D.

Vikingane røva, drap og dreiv med slavehandel langs dei fleste sjøvegane i Europa.

Vikingane drap, røva og valdtok. Nordmennene dreiv også med slavehandel langs dei fleste sjøvegane i Europa.

Posted in Kristnigen av Norge | Tagged , | Leave a comment