Vår ukjente Ketiske arv

Nordmenn veit lite om Keltarane. Korleis kristne frå Irland og Skotland forkynte der nordmennene ferdast. Denne tankesmia er meint å vere eit verktøy for dei som meiner det er verd å fa fram det gløyde og det gjøymde i sambaned med at den kristne trua kom til Norge.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s