Keltarane fekk banesår i slaget ved Florvåg

2.500 men vart drepene i slaget ved Florvåg i 3.april 1194. Det var slutten på Orkenøyane og Shetland sitt styre i Bergen og Hordaland.

Keltarane tapte slaget ved Florvåg på Askøy ved Bergen.

Keltarane tapte slaget ved Florvåg på Askøy ved Bergen.

Det er ikkje mange som minnest at ein opprørsflåte frå Orkenøyane og Shetland styrte i Bergensregionen i året 1193. Dei vart kalla Øysjaggane, og kom for å sloss for Sigurd Magnusson sin rett til å vere konge i Norge.

Øysjeggane sitt korte styre i Bergen og omegen opna opp for massedrap av støttespelarane deira, då opprørarane sin flåte vart øydelagt av Kong Sverre.

Det er sju år mellom dette store slaget og Kong Sverre sin død i Bergen i 1202 A.D.   Det er borgarkrig i landet, og blodet flaut.

I etterkant av avgjerande militœre slag, kjem det ofte uttreinskingar av støttespelarane til dei som tapte.

Det kan i desse tidene ha vore mange hordar og strilar som støtta frendane sine vest i havet. At mange strilar sloss saman med Øysjeggane. I valget mellom to onder: Keltiske kristne på det ytre vestland kan ha tatt parti med dei som ville at Norge skulle styrast frå Orkenøyane, og høvdingar som hadde tette band til Sigurd Magnusson.

About ivarfjeld

Born in Bergen, Norway in 1965
This entry was posted in Keltarane and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s