Keltarane og Israelsarven

Etter eksilet i Assyria drog deler av Israelsfolket vestover. På vegen gjekk mykje av trua og kulturen deira tapt. Dei vandra gjennom det sentrale Europa, og somme slo seg ned nordvest i Skotland. Vi kjenner dei som Keltarar, eller eit folk Romerane kalla Kaledonarar eller “piktarar”.

Kring 560 A.D vart Piktarane kristna av apostelen Colmcille (Columba). Den keltiske forkynnaren levde etter den Jødiske kalendaren. Då Messias vart gjort kjend for Piktarane, vart dei Jødiske røtene gjennoppdaga. Piktarane hadde alt sett opp Josva-teiknet på Stenness på Orkenøyane. 12 steinar, slik vi les i Josva kapittel 4.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s